Đào tạo lãnh đạo trẻ »

Video clip “Visit Việt Nam” – Teen Leaders 2014

Video clip “Visit Việt Nam” – Teen Leaders 2014

Tháng Mười 1, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Video clip Debate TL1 vs TL2 2014 – hùng biện dễ hay khó?

Video clip Debate TL1 vs TL2 2014 – hùng biện dễ hay khó?

Tháng Chín 24, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Học giỏi không khó

Học giỏi không khó

Tháng Chín 17, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Video Clip Kịch Teen Leaders 2014

Video Clip Kịch Teen Leaders 2014

Tháng Tám 19, 2014, Phản hồi đã bị khóa

Hi! Teacher »

Báo Bà rịa vũng tàu – Hi!Teacher, đó là một trải nghiệm…

Báo Bà rịa vũng tàu – Hi!Teacher, đó là một trải nghiệm…

Tháng Sáu 26, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Video clip Tổng kết Hi!Teacher 2014

Video clip Tổng kết Hi!Teacher 2014

Tháng Sáu 23, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Thư gởi nhà Hi!Teacher An Ngãi 2014

Thư gởi nhà Hi!Teacher An Ngãi 2014

Tháng Sáu 22, 2014, Phản hồi đã bị khóa