Bài viết mới »

THÔNG BÁO TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN NĂM 2015

THÔNG BÁO TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN NĂM 2015

Tháng Mười Một 1, 2014

  “Sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” Điều phối viên làm...

Đào tạo lãnh đạo trẻ »

Video clip “Visit Việt Nam” – Teen Leaders 2014

Video clip “Visit Việt Nam” – Teen Leaders 2014

Tháng Mười 1, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Video clip Debate TL1 vs TL2 2014 – hùng biện dễ hay khó?

Video clip Debate TL1 vs TL2 2014 – hùng biện dễ hay khó?

Tháng Chín 24, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Học giỏi không khó

Học giỏi không khó

Tháng Chín 17, 2014, Phản hồi đã bị khóa
Video Clip Kịch Teen Leaders 2014

Video Clip Kịch Teen Leaders 2014

Tháng Tám 19, 2014, Phản hồi đã bị khóa